Vēsture

Bērnu un jauniešu centrs darbojas jau vairāk kā 40 gadus. Tas dibināts 1973.gadā kā Rēzeknes rajona Pionieru nams. Kādreiz tas atradās stadiona malā Viļānu pilsētas skaistākajā un sakoptākajā celtnē, kurā pirms tam bija saimniekojis dakteris Ozoliņš, savulaik ir bijis bērnudārzs, kā arī pagastmāja. Tagad šīs celtnes vairs nav, tā palikusi vien fotogrāfijās un atmiņās. Kad skaistajai ēkai atradās saimnieks, Bērnu un jauniešu centrs tika pārcelts uz Viļānu bērnudārza ēkā esošajām telpām.

Laika gaitā vairākas reizes tika mainīts tā nosaukums. Pionieru nams 1992.gadā pārtapa par Viļānu jaunrades namu, no 1996.gada līdz 1999.gadam tas saucās Viļānu bērnu un jauniešu nams, no 1999.līdz 2009.gadam Viļānu bērnu un jauniešu centrs. Bet sarunu valodā līdz pat šai dienai tas visu laiku tiek dēvēts par „namiņu”. No dibināšanas dienas līdz pat 2006.gadam to vadīja Valentīna Broka, no 2006. līdz 2009.gadam- Inga Strūberga.

2009.gadā Viļānu bērnu un jauniešu centrs tika reorganizēts un kā struktūrvienība pievienots Viļānu vidusskolai. Tā pilns nosaukums ir Viļānu vidusskolas bērnu un jauniešu centrs (vadītāja Aija Prauliņa).

Sākumā bija deviņi pulciņi, bet ar laiku to skaits palielinājās. Viens no pirmajiem pulciņiem, kurš darbojas vēl tagad , bija šaha pulciņš. To ilgus gadus vadīja skolotājs Anatolijs Jurčenko. Pulciņa audzēkņi ne vien apguva šaha spēlēšanas prasmi, bet arī aktīvi piedalījās sacensībās un turnīros.

Izšūšanas, adīšanas, tamborēšanas noslēpumus ne vienai vien rokdarbu pulciņa audzēknei palīdzēja atklāt skolotāja Klementīne Začeste, vēlāk arī skolotāja Ļubova Špundzāne.

Foto pulciņa audzēkņi skolotāja Andreja Kravaļa vadībā apguva fotomākslas pamatus, radoši strādājot fotolaboratorijā.

Pirmo slavu toreizējam Pionieru namam atnesa meiteņu vokālais ansamblis, kuru vadīja Stefānija Rimša.

Arī kapella "Jampadracis" kopā ar savu enerģisko vadītāju Silviju Slaviku veiksmīgi piedalījās dažādos konkursos un pasākumos. Vairākus gadus "Jampadracis " bija republikas TV muzikālā konkursa "Ko Tu proti?" finālists.

Līdzās "Jampadracim" izveidojās ansamblis "Jumītis", kuru vadīja jaunais un talantīgais mūzikas fanātiķis Guntars Gritāns. Arī šim kolektīvam ir bijuši lieli panākumi gan konkursā "Ko tu proti?", gan dažādos mūzikas festivālos. Īpašu gaisotni un patiesu mūzikas baudījumu varēja gūt "Jumīša" koncertos, kuros tika izpildītas Imanta Kalniņa dziesmas.

Skolotāja Silvija Freiberga vadīja Meiteņu klubiņu.

Moderno deju ritmus skolēni apguva skolotājas Alīdas Silavnieces vadībā.

Daudzus gadus darbojās Silvijas Mālnieces vadītais Draudzības klubs. Sākumā tas izveidojās kā rajona skolu draudzības klubu metodiskais centrs, vēlāk Draudzības klubs apvienoja Viļānu vidusskolas 8.-10.klašu skolēnus, kas interesējās par pasaules valstu ģeogrāfiju, vēsturi, kultūru. Silvijai Mālniecei izdevās nodibināt kontaktus ar daudziem līdzīgiem citu valstu sadraudzības klubiem, pulciņa audzēkņi brauca ciemos un paši uzņēma ciemiņus. Draudzības klubs durvis ir vēris pārstāvjiem no Beļģijas, Austrālijas, Skotijas, Norvēģijas, Dānijas, Rumānijas, ASV. Silvija Mālniece ir veidojusi arī dažādus konkursus rajona vidusskolēniem- "Tuvā un tālā Malta", "Ceļā uz Eiropu", "Troļļu zeme Norvēģija" u.c.

Sporta mīļotāji apmeklēja basketbola pulciņu, kuru vadīja Raitis Broks.

Skolotājas Sandras Ragauses vadībā keramikas pulciņa audzēkņi iemācījās parastu māla piku pārvērts skaistā keramikas izstrādājumā.

Savulaik darbojās arī Tehniskā jaunrades pulciņš, kurā zēni skolotāja Edvarda Cakula vadībā apguva jaunas zināšanas un iemaņas.

Jaunsargu pulciņš, kuru vadīja Andrejs Kravalis un Jānis Gribusts , bija vīrišķības un patriotisma skola.

Lego pulciņa nodarbībās , kuras vadīja Valentīna Broka, tika veidotas dažādas figūras no lego klucīšiem.

Jautrās pēcpusdienas klubā Rūķītis skolotājas Ilzes Skabes vadībā skolēni interesanti un lietderīgi pavadīja brīvo laiku.

Rotaļrupā , kuru vadīja Inga Strūberga un Ilze Skabe ,pirmsskolas vecuma bērni ne tikai rotaļājās, bet arī apguva ciparus un burtus, mācījās lasīt un rakstīt. Bieži Rūķu kompānija ar slaveno rūķi Kārumiņu ( skolotāja Sandra Ragause) ar dāvanām, dziesmām un rotaļām devās ciemos pie citu rajona skolu bērniem. Skoltāja Ilze Skabe ir vadījusi arī „Leļļu teātri”, Puišu klubiņu, Meiteņu klubiņu .

Skolotājas Ingas Strūbergas vadītajā „Latviešu valodas draugu klubā” krieviski runājošajiem skolēniem tika dota iespēja apgūt vai pilnveidot latviešu valodas zināšanas. Tāpat arī jaunie dabas draugi varēja apmeklēt skolotājas Ingas Strūbergas vadīto dabaspētnieku pulciņu. Arī „Leļļu teātri ” savulaik ir vadījusi skolotāja Inga Strūberga, veidojot interesantas teātra izrādes. Jaunieši kopā ar skolotāju Inga Strūbergu aktīvi darbojās „Literārās jaunrades klubā ”Saulessvece” ” un „Jauniešu radošajā kopā „Saiva” ”

Daudzus gadus mazajiem floristiem apgūt nepieciešamās zināšanas un iemaņas palīdz floristikas pulciņa skolotāja Elza Šarova. Skolotāja saviem audzēkņiem ir iemācījusi veidot ziedu un sauso augu kompozīcijas, glezniņas no dabas materiāliem, salmu puzurus, vēja zvanus, liet sveces, veidot dekupāžu u.c.

Skolotājas Aijas Prauliņas vadībā skolēni ir apguvuši dažādas prāta un kustību spēles Interaktīvo spēļu pulciņā, tāpat arī skolotāja Aija Prauliņa ir vadījusi mākslas studiju „Dardedze”, kuras audzēkņi ir veiksmīgi piedalījušies dažāda mēroga konkursos un izstādēs, savukārt pulciņā „Čaklās rociņas” pirmsskolas vecuma bērni ir iepazinuši mākslas pamatus, iemācījušies radoši domāt un strādāt.

Daudzus gadus raitu dejas soli pašiem mazākajiem, kā arī lielākajiem dejotājiem, mācīja nenogurstošā un vienmēr možā deju skolotāja Irēna Tuča. Viņas vadītie deju kolektīvi regulāri piedalījās dažādos pasākumos-koncertos, skatēs, deju svētkos.

Daudzos vietējos un valsts mēroga turnīros panākumus guva 64 lauciņu dambretes spēlētāji. Ilgus gadus dambretes pulciņu vadīja skolotājs Ivans Volosanovs. Jāatzīmē, ka viņš ir arī dambretes apgūšanas grāmatu autors.

Metodisko darbu, pasākumu organizēšanu , ideju radīšanu un realizāciju savulaik ir veikušas: Silvija Freiberga, Ilze Skabe, Ināra Šindarjova, Sandra Ragause, Ingrīda Gajevska.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru