"Ritvari"

Austrumlatgales profesionālās vidusskolas un Viļānu vidusskolas apvienotais TDK „Ritvari”.
Pulciņu vada skolotāja Ilona Cvetkova.
Kolektīvu veido dejotāji no divām dažādām skolām, taču visus viņus vieno viens – deja. Tikai kopīgas intereses un mērķis var radīt, saliedētu, draudzīgu, centīgu, progresīvu, radošu komandu- kolektīvu. Mūsu kolektīvā vienmēr valda pozitīva gaisotne, dejotāji katru mēģinājumu ir priecīgi viens otru satikt un vienmēr ir gatavi iemācīties kaut ko jaunu. Kolektīvs piedalās dažādos skolu organizētajos pasākumos, Viļānu pilsētas un novada pasākumos, Rēzeknes novada pasākumos, brauc uz dažādiem sadraudzība koncertiem pie citiem kolektīviem. Katru gadu piedalās Rēzeknes apriņķa deju skatēs. Pagājušo gadu veiksmīgi startēja pieaugušo deju skatē, kur ieguva II pakāpi un iespēju vasarā piedalīties XXV Vispārējos latviešu Dziesmu un XV Deju svētkos. Tas bija patīkams piedzīvojums, katram dejotājam atmiņā paliks neaizmirstamas izjūtas. Šogad jaunie dejotāji apgūst 2015. gada skolēnu Dziesmu un deju svētku deju repertuāru un jau šā gada aprīlī startēs skatē.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru